Bezbednost i zdravlje na radu je uslov uspešnog poslovanja

Zaštitimo ljudske živote i imovinu od požara pre nego što izbije

Ostavimo našoj deci zdravu životnu sredinu

bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu

Poslovi lica za bezbednost i zdravlje na radu, koordinacija u fazi projektovanja i izvođenje radova, veštačenja, priprema tenderske dokumentacije, procene rizika, izrada planova, elaborata, procedura i uputstava za BZR, edukacija zaposlenih i menadžmenta …. Detaljnije

zaštita od požara

Zaštita od požara

Stručni poslovi i konsalting u oblasti zaštite od požara, izrada planova i/ili pravila zaštite od požara, obuka zaposlenih i provera osposobljenosti, organizovanje pregleda i održavanja opreme za gašenje i sistema za dojavu požara, električne i gromobrankse instalacije… Detaljnije

zaštita životne sredine, uprvavljanje otpadom, upravljanje hemikalijama

Zaštita životne sredine

Usaglašavanje poslovanja sa zahtevima zakonske regulative, konsalting za upravljanje otpadom i hemikalijama, izrada potrebnih dokumenata, obuke zaposlenih i menadžmenta, usluge savetnika za hemikalije Detaljnije

Najčešće tražena dokumenta

 • Akt o proceni rizika
 • Elaborat o uređenju gradilišta
 • Plan preventivnih mera
 • Pravila ZOP sa planom od evakuacije (za 3. kategoriju ugroženosti)
 • Plan ZOP (za 1. i 2. kategoriju ugroženosti)
 • Program obuke zaposlenih u oblasti ZOP
 • Plan upravljanja otpadom
 • Bezbedonosni list
 • Pravilnik o skladištenju hemikalija

Zašto smo Vaš idealan partner u polju bezbednosti

 • Stručan kadar sa dugogodišnjim iskustvom
 • Obuka poslodavaca i zaposlenih
 • Bićete pravovremeno upoznati sa svim propisima
 • Izlazimo na teren u najkraćem mogućem roku i dajemo Vam našu procenu
 • Kod nas ćete moći da završite širok spektar usluga iz polja bezbednosti

Odgovorićemo na svako Vaše pitanje u najkraćem mogućem roku.

KONTAKTIRAJTE NAS