kontakt

Nijedno pitanje nije suvišno kada je bezbednost u pitanju. Kontaktirajte nas u vezi bilo kakve nedoumice. kontakt :

Naša kancelarija: Partizanske avijacije 38/2/8, Bežanijska kosa

Telefon: +381 11 2280 484 

Email: office@safetyway.rs

kontakt Facebook Safety Way Beograd kontakt twitter Safety Way Beograd Srbija


  Vaše ime*

  Email*

  Predmet

  Vaša poruka*

   Naziv kompanije*

   Lokacija*

   Delatnost*

   Kontakt lice*

   Kontakt telefon

   E-mail adresa*

   Sadržaj zahteva*

   kontakt

   Poslovi lica za bezbednost i zdravlje na radu, koordinacija u fazi projektovanja i izvođenje radova, veštačenja, priprema tenderske dokumentacije, procene rizika, izrada planova, elaborata, procedura i uputstava za BZR, edukacija zaposlenih i menadžmenta ….

   Usaglašavanje poslovanja sa zahtevima zakonske regulative, konsalting za upravljanje otpadom i hemikalijama, izrada potrebnih dokumenata, obuke zaposlenih i menadžmenta, usluge savetnika za hemikalije

   Stručni poslovi i konsalting u oblasti zaštite od požara, izrada planova i/ili pravila zaštite od požara, obuka zaposlenih i provera osposobljenosti, organizovanje pregleda i održavanja opreme za gašenje i sistema za dojavu požara, električne i gromobrankse instalacije…