Zaštita životne sredine

Delatnost

 • 3

  Zaštita životne sredine

U oblasti zaštite životne sredine pružamo sledeće usluge:

 

Upravljanje otpadom

 • Izrada planova upravljanja otpadom za preduzeća
 • Obuka odgovornog lica za sve poslove definisane Zakonom o upravljanju otpadom
 • Obuka neposrednih izvršilaca za poslove upravljanja otpadom
 • Izrada godišnjih izveštaja
 • Izrada izveštaja o posebnim tokovima otpada
 • Upravljanje otpadom za potrebe klijenata kroz ugovor o poveravanju poslova po sistemu “ključ u ruke”
 • Ostale usluge iz oblasti upravljanja otpadom prema potrebama klijenata (pomoć pri identifikaciji i klasifikaciji otpada, izboru operatera i dr)
 • Izrada zahteva i prateće dokumentacije za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport opasnog i bezopasnig otpada
 • Izrada zahteva i prateće dokumetacije za izdavanje dozvole za skladištenje, tretma i odlaganje opasnog i neopasnog otpada)

 

 

Upravljanje hemikalijama

 • Prijava hemikalija u registar hemikalija
 • Izrada dosije o hemikalijama
 • Izrada bezbednosnog lista i etikete
 • Klasifikacija hemikalija prema CLP/GHS propisu
 • Usluge savetnika za hemikalije
 • Izrada Preporuka o skladištenju hemikalija
 • Osposobljavanje zaposlenih za rad sa hemikalijama
 • Obuke“ in house“ iz oblasti klasifikacije i obeležavanja hemikalija za potrebe klijenta
 • Izrada dokumentacije za ishodovanje akta za stavljanje biocidnih proizvoda na tržište
 • Ostali poslovi u skladu sa Zakonom o hemikalijama i Zakonom o biocidnim proizvodima

 

 

Konsalting iz drugih oblasti zađtite životne sredine

 • Izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
 • Izrada zahteva i prateće dokumentacije za ishodovanje IPPC dozvole
 • Izrada neophodne dokumentacije za Seveso postrojenja
 • Konsalting prilikom inspekcijskog nadzora
 • Drugi poslovi iz oblasti propisa o zaštiti životne sredine