U oblasti zaštita životne sredine pružamo sledeće usluge:

Upravljanje otpadom: zaštita životne sredine zaštite životne sredine

 • Izrada planova upravljanja otpadom za preduzeća
 • Obuka odgovornog lica za sve poslove definisane Zakonom o upravljanju otpadom
 • Obuka neposrednih izvršilaca za poslove upravljanja otpadom
 • Izrada godišnjih izveštaja
 • Izrada izveštaja o  posebnim  tokovima otpada
 •  Upravljanje otpadom za potrebe klijenata kroz ugovor o poveravanju poslova po sistemu „ključ u ruke
 • Ostale usluge iz oblasti upravljanja otpadom prema potrebama klijenata (pomoć pri identifikaciji i klasifikaciji otpada, izboru operatera i dr)
 • Izrada zahteva i prateće dokumentacije za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport opasnog i bezopasnig otpada
 • Izrada zahteva i prateće dokumetacije za izdavanje dozvole za skladištenje, tretma i odlaganje opasnog i neopasnog otpada)
 • Izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za  potrebe ishodovanja dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje opasnog Iineopasnog otpada.

Upravljanje hemikalijama: zaštita životne sredine

 • Prijava hemikalija u registar hemikalija
 • Izrada dosije o hemikalijama
 • Izrada bezbednosnog lista i etiketa
 • Klasifikacija hemikalija prema CLP/GHS propisu
 • Usluge savetnika za hemikalije
 • Izrada Pravilnika o skladištenju hemikalija
 • Osposobljavanje zaposlenih za rad sa hemikalijama
 • Obuke“ in house“ iz oblasti klasifikacije i obeležavanja hemikalija za potrebe klijenta
ZAHTEV ZA PONUDU
zaštita životne sredine