Edukacija

Delatnost

 • 4

  Edukacija

Edukacija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu:

  • Priprema nastava za polaganje stručnog ispita za praktičnu osposobljenost za obavljanje poslova lica za BZR
  • Obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad prilikom zasnivanja radnog odnosa, premeštanja na druge poslove, uvođenje novih sredstva za rad ili tehnologije i promene procesa rada
  • Obuka rukovodilaca za praćenje primene mera BZR i upravljanje rizicima
  • Obuka predstavnika zaposlenih i članova Odbora za BZR
  • Obuka zaposlenih za obavljanje specifičnih – visokorizičnih poslova i izrada Programa za sledeće poslove:
   1. Rad na visini
   2. Rad u zatvorenom prostoru
   3. Rad u zonama opasnosti od požara i eksplozija
   4. Rad u energetskim postrojenjima
   5. Rad u dubokim iskopima
   6. Zavarivanje, sečenje i lemljenje
   7. Rad u energetskim postrojenjima i u blizini visokog napona
  • Obuka zaposlenih za  popunjavanje/ izdavanje dozvola za rad
  • Obuka zaposlenih za BZR sa specifičnom opremom za radi izrada Programa za sledeće poslove:
   1. Rukovanje viljuškarom
   2. Rukovanje autodizalicom
   3. Rukovanje kranom
   4. Montaža – demontaža skela
   5. Rukovanje ručnim alatom na mehanizovani pogon
   6. Rukovanje radnim mašinama
   7. Rukovanje hidrauličnom podiznom platformom
   8. Korišćenje sredstava i opreme za zaustavljanje pada sa visine
  • Obuka zaposlenih za primenu procedure izolovanja i zaključavanja energije (LOTO)
  • Obuka zaposlenih za korišćenje LZO
  • Obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad sa hemikalijama

Edukacija u oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima

  • Obuke “in house“ iz oblasti klasifikacije i obeležavanja hemikalija za potrebe klijenta

Edukacija u oblasti zaštite od katastrofa i hemijskih udesa

  • Obuka za menadžere i članove operativnih timova, poverenika, zamenika poverenika, zaposlenih i drugih lica za reagovanje u slučaju vanrednih situacija ili katastrofa.

Odgovorićemo na svako Vaše pitanje u najkraćem mogućem roku.