U oblasti bezbednost i zdravlje na radu pružamo sledeće usluge:

 • Obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu
 • Ekspertsko ocenjivanje stanja  bezbednosti i zdravlja na radu definisanje programa unapređenja
 • Usluge sudskog veštaka u oblasti sigurnosti na radu (bezbednosti i zdravlja na radu)
 • Savetovanje poslodavca u oblasti  bezbednosti i zdravlja na radu
 • Koordinacija mera bezbednosti i zdravlja na radu  u fazi projektovanja – usluge koordintora za projektovanje (izrada plana preventivnih mera)
 • Koordinacija mera bezbednosti i zdravlja na radu u fazi izvođenje radova – koordinator za izvođenje radova
 • Stranim klijentima pružamo usluge na engleskom jeziku
 • Izrada dokumentacije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • Izrada akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini
  • Izrada plana preventivnih mera u fazi projektovanja
  • Izrada procene rizika za gradilište;
  • Izrada elaborata o uređenju gradilišta
  • Izrada pravilnika o pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • Ustrojavanje i vođenje propisanih evidencija u oblasti BZR
  • Organizovanje usluga službe medicine rada
  • Organizovanje lekarskih pregleda zaposlenih raspoređenih na radnim mestima sa povećanim rizikom i/ili specifičnim poslovima
  • Pomoć u popunjavanju HSE upitnika i/ili pripremanja tenderske dokumentacije u oblasti BZR u zemlji i inostranstvu
  • Izrađujemo i vodimo statistiku BZR u skladu sa međunarodnim standardima, a koja je prepoznatljiva od strane međunarodnih osiguravajućih kompanija
 • Edukacija u oblasti bezbednost i zdravlje na radu
  • Izrada programa osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
  • Osnovno osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad prilikom zasnivanja radnog odnosa, premeštanja na druge poslove, uvođenje novih sredstva za rad ili tehnologije i promene procesa rada
  • Osposobljavanje menadžmenta za upravlajnje rizicima
  • Osposobljavanje zaposlenih za BZR pri obavljanju specifičnih – visokorizičnih poslova
   • Rad na visini
   • Rad u zatvorenom prostoru
   • Rad u zonama opasnosti od požara i eksplozija
   • Rad u energetskim postrojenjima
   • Rad u dubokim iskopima
   • Zavarivanje, sečenje i lemljenje
   • Rad u energetskim postrojenjima i u blizini visokog napona
  • Osposobljavanje zaposlenih za BZR sa specifičnom opremom za rad
   • Rukovanje viljuškarom
   • Rukovanje autodizalicom
   • Rukovanje kranom
   • Montaža – demontaža skela
   • Rukovanje ručnim alatom na mehanizovani pogon
   • Rukovanje radnim mašinama
   • Rukovanje hidrauličnom podiznom platformom
   • Korišćenje sredstava i opreme za zaustavljanje pada sa visine
 • Izrada uputstava za bezbedan i zdrav rad i osposobljavanje zaposlenih za njihovu promenu
 • Posredovanje u pribavljanju tehničke dokumentacije od proizvođača – uputstava za korišćenje opreme za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na srpskom jeziku
 • Organizovanje pregleda i ispitivanja
  • Uslova radne okoline
   • Mikroklime
   • Osvetljenosti
   • hemijskih štetnosti (gasova, para, prašine…)
   • fizičkih štetnosti (buka, vibracije, štetna zračenja – osim jonizujućih)
  • Električnih instalacija
  • Gromobranskih instalacija
  • Opreme za rad (dizalice, platforme, viseće skele, viljuškari, privremena električna instalacija i druga oprema)
ZAHTEV ZA PONUDU