Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu je uslov uspešnog poslovanja

Zaštita od požara

Zaštitimo živote i imovinu od požara

Zaštita životne sredine

Ostavimo našoj deci zdravu životnu sredinu

Najčešće tražena dokumenta

 

 • Plan upravljanja otpadom
 • Bezbednosni list i etiketa
 • Preporuke za skladištenje hemikalija
 

 • Pravila ZOP sa planom i proračunom evakuacije, i uputstvo za postupanje u slučaju požara
 • Plan ZOP (za 1. i 2. kategoriju ugroženosti)
 • Program obuke zaposlenih u oblasti ZOP
 • Izrada evakuacionih karata na srpskom i engleskom jeziku

 

 • Plan upravljanja otpadom
 • Bezbedonosni list
 • Pravilnik o skladištenju hemikalija

 

 • Procena rizika od katastrofa
 • Plan zaštite i spasavanja
 • Preporuke o trensportu opasne robe

Zašto smo Vaš idealan partner u polju bezbednosti

 

 • Stručan kadar sa dugogodišnjim iskustvom
 • Obuka poslodavaca i zaposlenih
 • Bićete pravovremeno upoznati sa svim propisima
 • Izlazimo na teren u najkraćem mogućem roku i dajemo Vam našu procenu
 • Kod nas ćete moći da završite širok spektar usluga iz polja bezbednosti